Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW    Burmistrz  Brzegu

 

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1/ Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrachunkowy.

21 Podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat.

3/ Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

4/ Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

5/ Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki lub organizacji gospodarczej oraz

o wystąpieniu z nich.

6/ Zatwierdzenie regulaminu Zarządu oraz uchwalenie regulaminu Rady

Nadzorczej.

7/ Zbycie  lub  wydzierżawianie przedsiębiorstwa  albo nieruchomości

fabrycznych Spółki.

8/ Połączenie lub rozwiązanie Spółki.

91 Ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz określenie zasad

wynagradzania pozostałym Członkom Zarządu.

10/ Przyznawanie świadczeń dodatkowych Prezesowi Zarządu z własnej
inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej

11/ Przyznawanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.

12/Jedyny Wspólnik w Spółce jednoosobowej wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników stosownie do postanowień art. 156 Kodeksu spółek handlowych.

13/ W Zgromadzeniu Wspólników na każdy objęty udział przypada jeden głos, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych we wszystkich sprawach, z wyjątkiem przypadków, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki powzięcia tych uchwał.  

14/ Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData