Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu przy ul. Saperskiej 1
  2. Kontakt z Administratorem pod numerem telefonu: 77 416 26 77 wew. 28
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług wywozu nieczystości stałych, przyjmowania nieodpłatnie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Brzeg - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz na podstawie Pani/Pana zgody.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany odrębnymi przepisami.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wymagane przepisami prawa.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  10. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData