Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Artur  Stecuła

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Anna Kotara

Sekretarz Rady Nadzorczej: Dariusz Wawrzyniak

 

 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.

21 Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników tego badania.

3/ Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.

4/ Wnioskowanie na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Pokwitowania.

5/ Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz wykonywanie względem nich w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

6/ Ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu według zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników, za wyjątkiem wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

7/Zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki.

8/ Przyznawanie nagrody rocznej Członkom Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu.

9/ Wnioskowanie do Burmistrza Brzegu o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu.

10/ Przyznawanie świadczeń dodatkowych Członkom Zarządu Spółki, za
wyjątkiem Prezesa Zarządu.

11/ Wnioskowanie do Burmistrza o przyznanie świadczeń dodatkowych dla Prezesa Zarządu.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData